Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Tato kapitola je uvedena z toho důvodu, že STYL završil v roce 2000 již 50 let existence firmy a 100 let výroby knoflíků v obci.

Styl Studená - historie výroby knoflíků
Pohled na náměstí ve Studené v roce 1904 Pozdrav ze Studené (Nakl. Hynka Macouna; dle fot. Fr. Hrozka, Dacice, Hrad. ul. c. 7.)

1900 – začátek výroby knoflíků ve Studené (Českomoravská vysočina)  zpřírodní perletě. Výroba probíhala podomácku na šlapacích strojích, tzv. ponků i vrtaček. Pracovník nohama šlapal převodové kolo a ze škeblí, které držel v rukou, vrtal knoflíkové polotovary. Protože se škeble zahřívala a hodně se prášilo, kapala na vrták a ruce pracovníka z „kropmašiny“ voda. Knoflíkům se říkalo čamrdy, knoflíkářům čamrdáři. Surovina se dovážela například od Rudého a Korálového moře, z Číny, Japonska, Filipín, Fidži, později od Missisippi atd. a nazývala se většinou dle přístavu, kde byla nakládána - např. Makassar, Manila, Tahiti apod. Hotové zboží bylo exportováno především do USA, Německa, Anglie a Španělska, v kraji bylo ročně zpracováno až 60 vagónů suroviny.  
Perleťový knoflík

 • 1921 – dochází po 1. světové válce k obnovení výroby. Na tuto, i pozdější dobu nám však zůstaly památky vpravdě archeologické, neboť i dnes při výkopových pracích můžeme nalézt staré lastury s vyvrtanými otvory - knoflíkovými polotovary. Objevuje se však i materiál nový, na bázi kaseinu - tzv. Galalit.
 • 1926 až 1947 světová hospodářská krize a nápor především japonské konkurence ukončily až do roku 1947 výrobu knoflíků ve Studené.  Dílna  byla počátkem 30. let adaptována na textilní výrobu. Po druhé světové  válce však dochází k obnovení této knoflíkářské tradice, které již nebylo přerušeno až do dnešních dnů.
 • 1947 - zakoupil pan Homolka, který se řemeslu vyučil již před 2. světovou válkou, domek v ulici směrem k Hornímu Poli a spolu s pěti ženami začal opět vyrábět knoflíky a to z Argolitu, to byla rovněž surovina na bázi kaseinu.

Styl VD knoflíkářů - historie
Domek v Tyršově ulici (směrem k Hornímu Poli), ve kterém v roce 1947 obnovil František Homolka výrobu knoflíků ve Studené

15. ledna 1950 k založení celostátního družstva, sdružujícího všechny tehdejší soukromé producenty knoflíků a nesoucího již název STYL, výrobní družstvo knoflíkářů z. s. s. r. o. v Praze - Michli, Michelská č. 1. Ústředí tohoto družstva se nacházelo v Praze,  mělo 11 poboček, v nichž pracovalo 73 členů. V rámci další reorganizace byl STYL rozdělen podle krajů, ve Studené již tou dobou pracuje 18 členů, byla odkoupena budova bývalé Orlovny, kde se Styl v podstatě nachází do dnešních dnů.

Budova Orlovny ve Studené - historie
Budova Orlovny ve Studené, ve které po rozsáhlé přestavbě sídlí Styl dodnes 

 • 24. dubna 1954 - založení družstva Styl s působností pouze ve Studené - ustavující valná hromada za účasti 43 členů a do čela družstva zvolila pana Homolku.
 • 1957 - přestavba  Orlovny, knoflíky se začínají vyrábět z umělé perleti (plexisklo).
 • 1958 - zakoupena bývalá konzervárna v Nové Říši u Telče (pracovalo zde pět lidí). Během přestavby Orlovny koupil STYL část objektu pivovaru (bývalou lednici) a instaloval zde dílnu leštění, opracování knoflíků a expedici hotových výrobků. V té době pracuje ve Studené již 120 členů, zahájena výroba manikurních držátek pro DUP Pelhřimov
 • 1971 – komplexní adaptace budovy pivovaru na dvoupodlažní (dílna opracování a leštění knoflíků, expedice hotových výrobků a závodní kuchyně.
 • 1962 až 1972 – přebudována a komplexně rozšířena provozovna v Nové Říši včetně 4 bytů pro členy družstva.
 • V 70. letech - spolupráce se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu začala se používat nenasycená polyesterová pryskyřice a to je surovina, která tvoří páteř výroby knoflíků dodnes.
 • 1974 byl - v Nové Říši nastartován i zcela nový výrobní směr, zpracování plastických hmot vstřikováním a postupně byly instalovány vstřikolisy tuzemské výroby řady CS .
 • 1976 - postavena ve Studené nová výrobní hala, kam bylo soustředěno opracování a leštění knoflíků včetně sociálního zázemí.
 • 1980 až 1982 - postavena údržba a centrální sklad ve Studené
 • 1982 - část skladu v Nové Říši adaptována na lisovnu plastů
 • 1986 – postaveno ve Studené 12 bytů.
 • 1987 - postavena nová lisovna plastů v provozovně Nová Říše

Konec 80. let  - zakoupeny první moderní kombinované automaty typu TM NOVA od italské firmy BONETTI, které produkují kompletní opracování. V rámci tehdejšího hospodářského systému se STYL stává nepochybně úspěšnou firmou na vnitřním trhu, se stabilizovanou výrobou a členskou základnou i když byl orientován výhradně na tuzemský trh.

Jedním z nejvýznamnějších mezníků v historii družstva Styl byl přelom let 1989/90, kdy došlo k zásadním změnám v celé společnosti. 21.9.1992 - Styl prošel transformací na družstvo vlastníků. Nejdůležitější změnou však bylo otevření  tehdejší československé ekonomiky světu, způsobující obrovský nárůst možností, ale i konkurence.

90. léta - nákup strojů na odlévání polyesterových tyčí pro výrobu knoflíků (1991), zavedení nového, efektivnějšího a ekologicky šetrnějšího systému omílání knoflíků - tzv. mokré leštění (1995), moderní technologie při výrobě knoflíkových polotovarů rotačním litím, nákup dalších automatů, zavádění výpočetní techniky, návštěvy nejrůznějších veletrhů a později účast jako přímý vystavovatel. Z těch domácích to jsou veletrh oděvů, textilu a doplňků Styl v Brně a dříve i Trenčín - mesto módy (6 udělených ocenění za nejlepší veletržní expozici - EXPO IMAGE). V zahraničí pak to byl mezinárodní veletrh textilu a doplňků INTERSTOFF ve Frankfurtu nad Mohanem a specilizovaná knoflíkářská výstava SIBA v italské Piacenze, kde Styl vystavoval jako vůbec první firma z bývalého východního bloku. Tím byl nastartován další úspěšný rozvoj firmy.

 • 1991 -  rekvalifikace 20 členek na šití profesních oděvů ve spolupráci s Otavanem Třeboň (spolupráce ukončena v roce 2005) a v témže roce byla otevřena podniková prodejna (zrušena v roce 2006)
 • 1993 – Situace v novoříšské provozovně byla v průběhu 90. let značně komplikována tím, že naše družstvo vydalo původním vlastníkům větší část objektů, což vedlo posléze k přesunu celé výroby knoflíkových polotovarů do zcela nového výrobního objektu polotovarů ve Studené (1994). Byla provedena i rekonstrukce kotelen ve Studené z LTO na zemní plyn.
 • 1996 – nákup prvního moderního zařízení na vstřikování plastů od firmy ENGEL z důvodu rozšíření spolupráce s Centropenem Dačice
 • 1997 - vrcholem dosavadního vývoje ve výrobě však je nesporně popisování povrchu knoflíků laserovým paprskem. Touto cestou se rozvinuly zcela nové možnosti v designu knoflíků, limitujícím faktorem je takřka pouze fantazie. Byl zakoupen poloautomat s ručním zakládáním od Fy. Medicom Praha a postupně byly pořizovány další již automaty na laserové zdobení knoflíků.

Ruku v ruce s tímto rozvojem se rovněž měnil způsob tvorby nových kolekcí. Již zmíněné technologie umožnily výrobu nejrůznějších fantazijních materiálů ve stylu imitací přírodních polotovarů - perleti, dřeva, rohoviny, nerostů apod. Dochází k úzkému propojení jednak s designérskými centry a renomovanými módními návrháři a jednak přímo s producenty oděvů, ve smyslu požadavků na tvary knoflíků a především pak na barevnost pro jednotlivé sezóny, čímž jsou kolekce knoflíků a doplňků stále těsněji přizpůsobovány módním trendům.

 • 2000 – rekonstrukce kotelna v Nové Říši – přechod z LTO na zemní plyn a ve Studené byl vybudován vlastní zdroj vody z vrtu, od roku 2000 pravidelná účast jako vystavovatel na veletrhu TEXWORLD v Paříži (jaro, podzim)
 • 2003 – zavedení komplexního systému pro řízení firmy pomocí výpočetní techniky od fy. Vision, nákup automatu na opracování přírodních materiálů (paroží, corozo) a NC stroj (Sincro Praxis) na opracování knoflíků
 • 2004 – koupě pozemků v areálu družstva ve Studené i v Nové Říši od státu, které byly v tzv. trvalém užívání
 • 2005 – odprodej tří bytů v areálu provozovny v Nové Říši
 • 2008 – prodej opuštěné budovy bývalé závodní kuchyně, podnikové prodejny a šicí dílny (pro tyto prostory nemělo družstvo využití), výroba a nabídka knoflíků z nového žádaného materiálu UREA
 • 2011 – realizace uzavřeného chladícího okruhu vstřikolisů a forem v Nové Říši

Ze všeho uvedeného snad dostatečně vyplývá, že družstvo Styl se i v nových, náročných podmínkách tržní ekonomiky snaží dělat čest tradici knoflíkářské výroby ve Studené.

Bez koho by však Styl v žádném případě  nebyl tam kde je, to jsou dnes již možno říci generace lidí, kteří družstvem prošli a kteří po sobě zanechali svůj odkaz, tu větší, tu menší v závislosti na svoji píli, možnostech, postavení a zdraví.